Последни статиии

Счетоводна кантора КТК Консулт Пловдив. Качествени счетоводни услуги от 1994г. Пълно счетоводно обслужване на малки и големи фирми на индивидуални ценови планове според обема работа. Регистрация и пререгистрация на фирма . Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации ; годишни финансови отчети (ГФО) водене на двустранно счетоводство на фирма, ДДС дневници , Интрастат, ТРЗ и Личен състав / поддържане на трудова картотека /, консултации , регистриране на фирми в търговски регистър (агенция по вписванията) , подаване на отчети и справки в НАП и НОИ. Данъчна защита , регистриране на фирми по ДДС. За повече информация и цени се свържете с нас от секция : Контакти