Начало » ЗА НАС

ЗА НАС

Счетоводна къща „КТК Консулт“  Пловдив от 1994г. извършва пълно счетоводно обслужване на фирми и поддържа екип счетоводители, специалисти в различни счетоводни области.
Извършва месечни и годишни счетоводни приключвания ;ведомости за заплати и осигуровки ;изготвяне и подаване на статистически отчети в НСИ ; обработка и подаване на болнични в НОИ ; . Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации ; водене на счетоводство на фирма, годишни финансови отчети, дневници на ДДС, Интрастат, ТРЗ и Личен състав / поддържане на трудова картотека /, консултации , подаване на отчети и справки в НАП и НОИ. Счетоводни и икономически консултации. Сигурно и качествено счетоводство на добри цени.

Свържете се с нас от тук

В медиите :

interview-accounting