Начало » Услуги

Услуги

Счетоводни услуги в кантора КТК Пловдив :

1. Цялостно счетоводно обслужване:
– Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
– Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
– Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС
– Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
– Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
– Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

2.ТРЗ и личен състав
– Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
– Изготване на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
– Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на болнични и отпуски
– Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
– Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
– Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

3.Регистрация на фирми
– Първоначална регистрация на фирми в Агенцията по вписванията
– Регистрация по ЗДДС
– Инспекция по труда
– Агенция по финансово разузнаване
– Комисия за защита на личните данните
– Национален осигурителен институт
– Данъчен адрес
– Други

4.Социални и здравни осигурителни вноски
– Изготвяне на платежни нареждания
– Интернет банкиране

5.Данъчна защита
-Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
-Подготовка на платежни нареждания за данъци
-Подготовка на данъчни справки и уведомления
-Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларациигодишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
-Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
-Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.

6.Консултации
-Консултации за данъчно планиране на дайността
– Консултуране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
– Консултации относно легално оптимизиране на данъците
– Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
– Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
– Консултации по валутното законодателство
– Консултиране и съдействие при регистриране на фирма
– Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
– Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

7.Други услуги
– Събиране на счетоводни и други документи от офиса на клиента
– On-line банкиране
– Подаване на документи към различни институции
– Издаване на актуални състояния
– Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
– Деклариране на получени заеми
– Преводи, регистрации, пререгистрации и други
– Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
– Изготвяне на договори и други документи

8. Регистрация на фирми към Агенция по вписванията
– Регистрация на фирма ЕООД
– Регистрация на фирма ООД
– Регистрация на фирма АД
– Регистрация на ЕТ
– Регистрация на СД
– Регистрация на КД
– Регистрация на Консорциум
– Регистрация на Холдинг
– Регистрация на фирма – Клон на чуждестранен търговец
– Регистрация на фирма – Европейско дружество
– Регистрация на фирма – Европейско кооперативно дружество
– Регистрация на  –  Залог или запор на дружествен дял
– Регистрация на   – Залог на търговско предприятие

Проверете цените ни за да се уверите ,че те са най-добри!

Счетоводна къща КТК Консулт Пловдив е член на Български счетоводен съюз.
За контакти със счетоводна кантора КТК Консулт Пловдив : натиснете тук

Счетоводни консултации , услуги и пълно счетоводно обслужване от счетоводна къща КТК Консулт Пловдив