Начало » Архив по автори: KTK Konsult

Архив по автори: KTK Konsult

Почивни и работни дни – Календар 2016

kalendar-2016

Календар с почивни и работни дни през новата 2016 година. Работни дни – 251 Високосна година – 366 дни Можете да разпечатате календара от тук – http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/pochivni-rabotni-dni-2016g януари февруари март Седм Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 53 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 ... Прочетете още »

Проблем с БАЦИС – Е-Митница – Решение

bacis

Ръководство как да „подкарате“ онлайн системата на митницата за да работите с БАЦИС при подаване на акцизна декларация ЕАДД и др. Ако приемем че сте инсталирали ел. подпис и сте се регистрирали с вашите фирменни данни в системата за Е-Акцизи на сайта customs.bg, то освен ръководството за инсталация което онлайн системата на БАЦИС предлага за попълване на акцизни декларации и ... Прочетете още »

Ново в тристълбовия пенсионен модел и условията за пенсиониране

условия за пенсиониране през 2016

Право на избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване във фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО Новости в условията за пенсиониране през 2016г. С приетия ЗИД на КСО се развива тристълбовият пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват възприетите от 1 януари 2015 г. промени, предвиждащи възможност за свободен избор на ... Прочетете още »

Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.

pensionirane

С разпоредбата на § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО се регламентира, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 от КСО и чл. 4а КСО, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на ... Прочетете още »

Какво представлява екипът. Работа в екип

ekipino

Екипите са основа за постигане на организационно съвършенство в сферата на трудовите процеси. Екипът се дефинира като относителна малка група заети в конкретна бизнес структура, притежаващи освен основни и допълнителни умения и които са пряко свързани за постигането на специфични цели, уникални резултати и организационно съвършенство при спазване на принципа на взаимната отговорност. От друг ъгъл екипа може да се ... Прочетете още »

Недвижимия имот като инвестиция

ogledi_1

Същност и състав на дълготрайните материални активи. В дълготрайните материални активи се включват основните средства с производствено и непроизводствено предназначение, които участват в производствения процес повече от една година, ценните книжа които носят постоянен доход, лицензи, патенти, парични средства с инвестиционно предназначение – собствени и заемни. Колкото повече са те, толкова по-висок, при равни други условия е производствения потенциал на ... Прочетете още »

Минимални прагове и МОД за 2015 година

107_14-15

През 2015 година  се увеличават минималните осигурителни прагове във всички 85 икономически дейности. В тях са заети около 1.924 млн. българи, но те се осигуряват над тези прагове. За 987 000 работници в 42 икономически дейности синдикатите и работодателите постигнаха споразумения за ръст от 4 на сто. Това увеличение бе разпространено служебно и върху останалите икономически сектори. Повече можете да ... Прочетете още »

Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Условия за пенсиониране

pensionirane

1. Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата. Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за ... Прочетете още »

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2014г

tzpb

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2014   код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска (%) 1 2 3 05 Добив на въглища 1,1 07 Добив на метални руди 1,1 08 Добив на неметални материали и суровини 1,1 09 Спомагателни дейности в добива 1,1 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1 16 ... Прочетете още »

Фактурата като счетоводен и данъчен документ

fakturirane-fakturi

Какви са изискванията на ЗДДС към съдържанието на фактурата?…. В новия ЗДДС понятията „данъчна“ и „опростена“ фактура вече не съществуват. Той използва само понятието „фактура“, но изискванията към реквизитите на документа с това име, използван за целите на облагането, са различни от тези, посочени в чл.7 от ЗСч. Задължителните реквизити на документа за тези цели са определени в чл. 114, ал. 1 ... Прочетете още »