Начало » пенсиониране

пенсиониране

Ново в тристълбовия пенсионен модел и условията за пенсиониране

условия за пенсиониране през 2016

Право на избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване във фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО Новости в условията за пенсиониране през 2016г. С приетия ЗИД на КСО се развива тристълбовият пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват възприетите от 1 януари 2015 г. промени, предвиждащи възможност за свободен избор на ... Прочетете още »

Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.

pensionirane

С разпоредбата на § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО се регламентира, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 от КСО и чл. 4а КСО, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на ... Прочетете още »