Начало » Счетоводно обслужване на фирми за град Пловдив

Счетоводно обслужване на фирми за град Пловдив

50СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ЦЕНИ ГР. ПЛОВДИВ

Фирми, НЕрегистрирани по ЗДДС, занимаващи се с услуги/търговия :

Направи заявка от тук

kontakti

* 4.Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с над 100 документа месечно – по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС, занимаващи се с услуги /търговия :

kontakti

* 4.Фирми, регистрирани по ЗДДС с над 100 документа месечно – по договаряне

Всички цени включват следните услуги :

1.Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, банкови извлечения , отчет касов апарат
2. Ежемесечно изготвяне на работни заплати, ведомости, фишове по трудови договор, изчисляване на болнични, отпуски / на персонал до 7 човека/
3. Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноскии
4. Ежемесечно изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП
5. Ежемесечно подаване в срок на Декларация по Закона за ДДС, ИНТРАСТАТ Декларации
6. Ежемесечно подаване в срок на екларации 1 и Декларация 6 , както и всички останали месечни, редовни декларации.
7.Изготвяне на съпровождащи документи към болничен лист и подаване на място в НОИ
8.Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда, водене на трудови досиета
9.Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП
10.Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента
11.Издаване на службни бележки
12 Издаване на УП-2 и УП3
13.Изготвяне на Годишен Финансов отчет/ ГФО/ и подаване в НАП
14. Изготвяне и подаване на Годишен Статистистически Отчет
15.Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка и заверка на осигурителен стаж

kontakti

*Посочените цени са примерни

**Забележка:
1.Документ е фактура, складова разписка, искане за изписване на материали(стоки), банкови документи(платежно нареждане, нарежда разписка, извлечение и други), извлечение, отчет от касов апарат, пътен лист, касови документи (приходни и разходни касови ордери, ако не са към други документи.