Начало » Архив по тагове: 2015

Архив по тагове: 2015

Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.

pensionirane

С разпоредбата на § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО се регламентира, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 от КСО и чл. 4а КСО, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на ... Прочетете още »