Експерти в консултирането

Правни, счетоводни и данъчни услуги и дейности за Вашия успешен бизнес и реализиране на Вашите интереси

За нас

        Ние сме експерти, които предоставят дейности и услуги в областта на правото, счетоводното обслужване и данъчното облагане.

          В многогодишната ни практиката се убедихме, че юридическите, счетоводните и данъчни аспекти на всяко едно бизнес начинание са тясно свързани. Поради което на нашите клиенти предлагаме цялостна дейност/услуга, подходяща както за стартиращи и преструктуриращи се дружества (първоначална регистрация, преобразуване), така и за успешно функциониращи такива (текущо счетоводно и правно обслужване, данъчна защита и процесуално представителство). Нашето предимство е, че имаме възможността да подхождаме към казусите от три различни професионални гледни точки (правна, счетоводна и данъчна), а това ни позволява да предлагаме оптимални бизнес решения.

Доверете ни се и ще работим съвместно за вашия успешен бизнес и реализиране на ваши интереси!

person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer

ДЕЙНОСТИ

Ние предлагаме правно обслужване, при което осигуряваме процесионално представителство по пълномощно за всяка една инстанция

brown wooden chess piece on brown bookbrown wooden chess piece on brown book
Правно обслужване
Счетоводно обслужване

Нашият екип от опитни счетоводители ще Ви помогне в планирането и управлението на Вашето предприятие и Вашите лични финанси

Комплексно управление на всички аспекти на бизнеса, включително и данъчна защита.

Данъчно обслужване
person holding paper near pen and calculator
person holding paper near pen and calculator

Услуги

Предлагаме правни консултации по широк спектър от правни въпроси, при които представителството се осъществява от Вас или от упълномощено от Вас лице

Правни консултации
Счетоводни консултации

Екипът ни от професионални счетоводители ще Ви предостави актуална информация и съвети по всички аспекти свързани с успешното управление на Вашия бизнес или на Вашите лични финанси

Доверете се на нашите данъчни специалисти, които ще Ви посъветват по въпроси свързани с данъчното облагане

Данъчни консултации
black digital device on tableblack digital device on table
a person stacking coins on top of a tablea person stacking coins on top of a table

Контакти

Свържете се с нас за повече информация