Счетоводни консултации

Ние предлагаме комплексно планиране и управление на бизнеса, което включва счетоводни консултации и защита

Текущи счетоводни консултации

При наличие на счетоводен казус можете да се обърнете към нас за консултация относно:

  • Консултации относно оптимизиране на данъчните задължения

  • Консултации относно трудово и осигурително законодателство

  • Консултации относно оптимизиране на мониторинга на вътрешно счетоводство

Счетоводна защита

Счетоводната защита включва запознаване с конкретна проблематика в хода на проверка/ревизия и съдействие за точни и адекватни действия от страна на данъчно задълженото лице за решаване на казусите.

При започване проверка/ревизия, консултации на клиента относно изготвяне и предоставяне на проверяващ орган документи и справки.

В хода на проверка/ревизия, клиента може да възложи други задачи, с цел разкриване на обективната истина с цел защита на своите интереси.

Цени при счетоводното консултиране

Ние предлага счетоводно консултации на справедливи и предвидими цени.

Възнаграждението се определя свободно в писмен договор между консултанта и клиента в зависимост от обема на работата. Обема на работата се определя основно от: предмета на възложените консултации; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта.

При наличие на интерес направете запитване.

За целта, посочете каква част от горепосочените дейности желаете да бъдат осъществени от нас и подробно посочете обема на работа (предмета на възложените консултации; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта);

Тъй като ние ценим времето на нашите потенциални клиенти, предлагаме в направеното от тях запитване на посочат размера на справедливото възнаграждение, което те са готови да заплатят.