Услуги

Предлагаме правни консултации по широк спектър от правни въпроси, при които представителството се осъществява от Вас или от упълномощено от Вас лице

Правни консултации
Счетоводни консултации

Екипът ни от професионални счетоводители ще Ви предостави актуална информация и съвети по всички аспекти свързани с успешното управление на Вашия бизнес или на Вашите лични финанси

Доверете се на нашите данъчни специалисти, които ще Ви посъветват по въпроси свързани с данъчното облагане

Данъчни консултации
black digital device on tableblack digital device on table
a person stacking coins on top of a tablea person stacking coins on top of a table