Данъчни консултации

Ние предлагаме консултации свързани с прилагането на данъчното, социалното, здравното и валутното законодателство

shallow focus photograph of black and gray compass
shallow focus photograph of black and gray compass

Консултации свързани с прилагане на данъчното законодателство

 • Корпоративен данък

 • Косвени данъци (ДДС и акцизи)

 • Данък върху доходите на физическите лица

 • Местни данъци и такси

 • Данъци върху разходите

 • Данъци при източника

Консултации по прилагането на социалното и здравното законодателство

 • Статут на работници

 • Командироване на работници

 • Подготовка на документи във връзка с издаване на удостоверения за целите на осигуряването

Консултации по валутното законодателство

 • Задължения за деклариране на сделки пред БНБ

 • Задължения за предоставяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс

Цени при данъчните консултации

Ние предлагаме данъчни консултации на справедливи и предвидими цени. Възнаграждението се определя свободно в писмен договор между консултанта и клиента в зависимост от обема на работата. Обема на работата се определя основно от: предмета на възложените консултации; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта.

При наличие на интерес направете запитване.

За целта, посочете каква част от горепосочените консултации желаете да бъдат осъществени от нас и подробно посочете обема на работа (предмета на възложените консултации; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта);

Тъй като ние ценим времето на нашите потенциални клиенти, предлагаме в направеното от тях запитване на посочат размера на справедливото възнаграждение, което те са готови да заплатят.